تهیه مواد اولیه اتیل استات

اتیل استات در صنعت به طور عمده توسط واکنش استری شدن فیشر اتانول و اسید استیک تولید می‌شود. این مخلوط به میزان حدود ۶۵٪ در دمای اتاق به استر تبدیل می شود

این واکنش را می‌توان با کاتالیزور اسیدی تسریع کرد و تعادل را می‌توان با حذف آب به اتیل استات تبدیل کرد